Resim ışıklar ve gölgelerden ibarettir

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:15.0pt;margin-left:
0cm;text-align:justify;line-height:16.5pt"><span style="font-size:10.5pt;
font-family:Roboto">Bir resim ışıklar ve gölgeler olmadan net değildir. Bu iki
zıt rengin karışımından doğru bir yaşam ortaya çıkar. Bu renkler hayatımızdaki
neşe ve kederlerdir. Madalyonun iki yüzü gibi, her biri diğeri içindir ve
birbirlerini tamamlarlar.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 15pt; text-align: justify; line-height: 16.5pt;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:Roboto">Hayatta hep bu dualiteyi
yaşarız. Kazanç ve kayıp, ölüm ve doğum, ışık ve karanlık, sıcak ve soğuk, acı
ve tatlı, sevgi ve nefret… Böylece bu zıtlıktan dengeye gelebiliriz. Biz de
dahil evrendeki her şeyin karşı zıttı olmalı ki yaşam amacımızı yerine
getirebilelim. Tüm bu zıtlıkları biz içimizde barındırırız. İçimizi görebilmek
için doğayı okuyabilmemiz yeterlidir.<o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 15pt; text-align: justify; line-height: 16.5pt;"><span style="font-size:10.5pt;font-family:Roboto">Bir nitelik zıttı olan
diğer nitelik olmadan tamamlanamaz. Kişi doğaya ve içine doğru bakarsa bu
dualiteyi her an görebilir. Çıkış noktası ile varış noktası hep birdir. Ve
aslında 2 farklı şey diye zannettiğimiz tektir. Bu teklik içimizde ve dışımızda
bakidir. İki ucunu birleştirdiğin tek bir çember, bir tamamlanmadır.</span></p>

Bir resim ışıklar ve gölgeler olmadan net değildir. Bu iki zıt rengin karışımından doğru bir yaşam ortaya çıkar. Bu renkler hayatımızdaki neşe ve kederlerdir. Madalyonun iki yüzü gibi, her biri diğeri içindir ve birbirlerini tamamlarlar.

Hayatta hep bu dualiteyi yaşarız. Kazanç ve kayıp, ölüm ve doğum, ışık ve karanlık, sıcak ve soğuk, acı ve tatlı, sevgi ve nefret… Böylece bu zıtlıktan dengeye gelebiliriz. Biz de dahil evrendeki her şeyin karşı zıttı olmalı ki yaşam amacımızı yerine getirebilelim. Tüm bu zıtlıkları biz içimizde barındırırız. İçimizi görebilmek için doğayı okuyabilmemiz yeterlidir.

Bir nitelik zıttı olan diğer nitelik olmadan tamamlanamaz. Kişi doğaya ve içine doğru bakarsa bu dualiteyi her an görebilir. Çıkış noktası ile varış noktası hep birdir. Ve aslında 2 farklı şey diye zannettiğimiz tektir. Bu teklik içimizde ve dışımızda bakidir. İki ucunu birleştirdiğin tek bir çember, bir tamamlanmadır.

Sonsuz sayıda çeşitliliğin olduğu bu yaradılışta, her şey bizi tek bir noktaya götürüyor; her şeyin aynı olduğu, bir bütünün parçaları olduğu tekliğe. Gece ile gündüz gibi… biri birine doğan sonsuz bir dönüşüm…